Wij bouwen samen met u aan de toekomst van uw kind!

 BV Pinokkio logo transparant 210px        samen spelen Kinderopvang

 

 Ouderlogin   

 Inschrijven

 

VVE Speelplezier

Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat jonge kinderen al spelend moeten leren. Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief; ze voelen zich competent. Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Kinderen die niet spelen, ontwikkelen zich moeizaam.

Speelplezier staat voor samen, volwassenen en kinderen, plezier beleven aan spel.
Speelplezier is spelend leren, met ondersteuning van een enthousiaste pedagogisch medewerker.
Wij hebben een uitdagende speelruimte gecreëerd, met verschillende hoeken zoals de huishoek, het atelier, lees- en kwebbelhoek, bouwhoek en de exploratie bak.

Korte uitleg van deze hoeken:
De huishoek nodigt uit tot het naspelen van huiselijke taferelen zoals koken, afwassen, poetsen. (elke kind speelt op zijn eigen niveau).

Het atelier, hier kunnen de kinderen manipuleren (materialen onderzoeken) construeren (maken). De materialen ( zoals gevarieerd papier in alle diktes, vormen en kleuren)inspireren kinderen om er creatief mee aan de slag te gaan.

Lees en kwebbelhoek, dit is de hoek waar de kinderen kunnen spelen, praten en boekjes “lezen”.

Bouwhoek, hier kunnen de kinderen bouwen en construeren. (blokken op de mat en ook met wereldmateriaal zoals auto’s poppetjes ,treintjes etc.)

 

Exploratie bak, deze bak wordt gevuld met bij het actuele thema passende materialen (bijvoorbeeld thema 1 ei is geen ei: maïs met bakjes/in en uit scheppen). Wij houden met de aanschaf van nieuwe materialen en de herinrichting rekening met de leeftijdsgroep van de kinderen van 0 tot 4 jaar en de daarbij horende regels en veiligheidseisen.

Ouders zijn van harte welkom om van onze spelinloop gebruikt te maken De spelinloop is een moment om als ouders betrokken te raken bij het programma. Het is ook de ideale gelegenheid om even bij te praten met de pedagogisch medewerker.

Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht verzorgt op 4 locaties VVE peuteropvang